องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

คณะผู้บริหาร

นางสาวจรีรัตน์ วงศ์ศรีไทย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี
โทร.081-9914388
นายอนันต์ จันทนา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.087-1174486
นายอนันต์ บุญเกิด
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.092-5613239
นายสุดใจ แสนแสง
เลขานุการ
โทร.087-2035571