องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เรื่อง เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและความพิการประจำเดือนกันยายน 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เรื่อง เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและความพิการประจำเดือนกันยายน 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ขอแจ้งให้ทราบว่า เ

More info

โครงการ “ปล่อยปลา ปลูกป่า” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โครงการ “ปล่อยปลา ปลูกป่า” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านให

More info