องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

นางสาวจรีรัตน์  วงศ์ศรีไทย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี จะต้องเร่งพัฒนาให้พร้อมในทุกๆด้านอย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดี สะดวก สบาย มีความสุข สงบร่มเย็น เป็นตำบลน่าอยู่ ประชาชนเป็นคนดี มีการศึกษา และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้วิสัยทัศน์ “ตำบลน่าอยู่ ชูเชิดการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ยึดหลักธรรมาภิบาล”

ประกาศเจตจำนงค์ต่อต้านการทุจริต

สายตรงนายก อบต.

[contact-form-7 id=”106288″]

สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี
โทร. 081-9914388
e-mail : banmai_2555@hotmail.com