องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.
นางสาวจรีรัตน์  วงศ์ศรีไทย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านใหม่สามัคคี
โทร. 081-9914388

วิสัยทัศน์การพัฒนา

ตำบลบ้านใหม่สามัคคีน่าอยู่

ควบคู่เกษตรก้าวหน้า

นำพาด้วยคุณภาพชีวิตที่ดี

แนวคิดการศึกษาก้าวนำ

ชุมชนล้ำความเข้มแข็ง

แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ

สภาพข้อมูลทั่วไป

56

ตารางกิโลเมตร

6

หมู่บ้าน

5

ส่วนราชการ

3,052

อัตราประชากร

ข่าวประชาสัมพันธ์-โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

ข่าวประชาสัมพันธ์

landtax
ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เรื่อง ยกย่องให้เป็นพนักงานดีเด่น (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเชื่อมความสามัคคี ประจำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเชื่อมความสามัคคี ประจำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-19) ณ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-19) ณ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี พร้อมด้วย กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/อสม./อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และประชาชนทั่วไป ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี พร้อมด้วย กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/อสม./อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และประชาชนทั่วไป ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านใหม่สามัคคี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนฉีดวัคซีน COVID – 19 ให้แก่ประชาชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านใหม่สามัคคี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ประชาสัมพันธ์เชิญชวนฉีดวัคซีน COVID – 19 ให้แก่ประชาชน

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนอกเวลาราชการ

เชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานรัฐ