องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.
นางสาวจรีรัตน์  วงศ์ศรีไทย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านใหม่สามัคคี
โทร. 081-9914388

วิสัยทัศน์การพัฒนา

ตำบลบ้านใหม่สามัคคีน่าอยู่

ควบคู่เกษตรก้าวหน้า

นำพาด้วยคุณภาพชีวิตที่ดี

แนวคิดการศึกษาก้าวนำ

ชุมชนล้ำความเข้มแข็ง

แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ

สภาพข้อมูลทั่วไป

56

ตารางกิโลเมตร

6

หมู่บ้าน

5

ส่วนราชการ

3,052

อัตราประชากร

ข่าวประชาสัมพันธ์

landtax
ดาวน์โหลด
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ได้ดำเนินโครงการลพบุรีเมืองสะอาด KickOff ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ วัดเขาศรีสามัคคี
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ได้ดำเนินโครงการลพบุรีเมืองสะอาด KickOff ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ วัดเขาศรีสามัคคี
นางสาวจรีรัตน์ วงศ์ศรีไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี นำสิ่งของมอบให้แก่ผู้ปฎิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
นางสาวจรีรัตน์ วงศ์ศรีไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี นำสิ่งของมอบให้แก่ผู้ปฎิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ได้ดำเนินโครงการลพบุรีเมืองสะอาด KickOff ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ วัดเขาชัณกาศวนาราม
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ได้ดำเนินโครงการลพบุรีเมืองสะอาด KickOff ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ วัดเขาชัณกาศวนาราม
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เรื่อง เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและความพิการประจำเดือนกันยายน 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เรื่อง เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและความพิการประจำเดือนกันยายน 2563

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนอกเวลาราชการ

เชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานรัฐ