องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนเมษายน 2564
รายงานผลความพึงพอใจการบริการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี 2563
สถติเรื่องร้องเรียนการทุจริตมิชอบ เดือนตุลาคม 2563-เดือนมีนาคม 2564
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนมีนาคม 2564
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนกุมภาพันธ์ 2564
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนมกราคม 2564
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนธันวาคม 2563
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนพฤศจิกายน 2563
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนตุลาคม 2563