องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

ข้าราชการและพนักงาน

นายเฉลิมชัย ใจเด็ด
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายพิริยะ สอนสัตย์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายณัฐพร ศรีจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา
นายโสพล พุ่มบ้านเซ่า
คนงานทั่วไป(พนักงานเก็บค่าน้ำ)