องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

แจกหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองให้กับประชาชน

แจกหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองให้กับประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี  ได้ดำเนินการแจกหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่สามัคคีเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ และเพื่อให้ประชาชนมีหน้ากากอนามัยไว้ป้องกันมิให้เสี่ยงต่อการสัมผัสโรคและป้องกันโรค