องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ

ประกาศเมษายน1