องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

ตั้งด่านจุดตรวจ จุดสกัด ดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด ประจำตำบลบ้านใหม่สามัคคี

ตั้งด่านจุดตรวจ จุดสกัด ดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด ประจำตำบลบ้านใหม่สามัคคี

            องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ดำเนินการตั้งด่านจุดตรวจ จุดสกัด ดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด ประจำตำบลบ้านใหม่สามัคคี   โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร  เพื่อเฝ้าระวัง  หรือสังเกตผู้เดินทางและพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดต่อของโรค โดยมีกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน  อปพร. อสม.และพนักงานเจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ร่วมปฏิบัติหน้าที่