องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดสกัด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดสกัด

           วันที่ 14  เมษายน 2563  เวลา 18.00 น.  นางสาวจรีรัตน์  ศรีวงษ์ไทย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี และนายหัสดิน เหมมุดิน  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดสกัด ดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด ประจำตำบลบ้านใหม่สามัคคี