องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

มอบเช็กเงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุพายุฝน ลม พัดบ้านเรือนได้รับความเสียหาย

มอบเช็กเงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุพายุฝน ลม พัดบ้านเรือนได้รับความเสียหาย

วันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน. 2563. ที่อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนบลบ้านใหม่สามัคคี นางสาวจรีรัตน์. วงศ์ศรีไทย. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี นายหัสดิน เหมุดิน ปลัด อบค.และ นางสุมนวรรณ. ชิงชัย. หัวหน้าสำนักปลัด. ได้มอบเช็กเงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุพายุฝน ลม พัดบ้านเรือนได้รับความเสียหาย จำนวน44หลังคาเรือน