องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี มอบเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดผิว

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี  มอบเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดผิว

วันอังคารที่  28 เมษายน 2563  เวลา 10.00 น. ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี  นางจรีรัตน์  ศรีวงษ์ไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี   ได้ทำการมอบเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดผิว   ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลบ้านใหม่สามัคคี   จำนวน 1,005 ขวด โดยมีตัวแทนของหมู่บ้าน ประกอบไปด้วย ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม1.- ม.6 และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่สามัคคี เพื่อใช้ทำความสะอาด ป้องกันการติดต่อของโรค โควิด-19  ต่อไป