องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ได้มอบหน้ากากผ้าสำหรับคนพิการ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ได้มอบหน้ากากผ้าสำหรับคนพิการ

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00น. ณ ที่ทำกkรองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคีนางสาวจรีรัตน์. วงศ์ศรีไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ได้มอบหน้ากากผ้าสำหรับคนพิการ ที่ได้รับการจัดสรรจากกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กับผู้นำหมู่บ้านไปแจกให้กับผู้พิการ สำหรับองค์การส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคีได้รับจัดสรร จำนวน. 46. ผืน