องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ได้จัดอบรมพนักงาน เพื่อชี้แจง โครงการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ได้จัดอบรมพนักงาน เพื่อชี้แจง โครงการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563

วันที่ 3 ก.ค. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ได้มีการจัดอบรมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ประจำเดือน กรกฏาคม 2563 เพื่อชี้แจงข่าวสาร กิจกรรม โครงการที่ต้องดำเนินการในปีงบประมาณ 2563