องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

โครงการปล่อยปลาปลูกป่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โครงการปล่อยปลาปลูกป่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำ น้ำโจน หมู่ที่4 ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี นางสาวจรีรัตน์ วงศ์ศรีไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี พร้อมด้วยคณะสมาชิกอบต.และผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านใหม่สามัคคี ได้ดำเนินการโครงการปล่อยปลาปลูกป่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563