องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

การประชุมประจำเดือนเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการทำงาน

การประชุมประจำเดือนเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการทำงาน

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ได้มีการประชุมประจำเดือน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการทำงานและการสรุปผลการทำงานของแต่ละกอง โดยมีนางสาวจรีรัตน์ วงศ์ศรีไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เป็นประธานในการประชุม