องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

โครงการ “ปล่อยปลา ปลูกป่า” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โครงการ “ปล่อยปลา ปลูกป่า” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ได้ดำเนินการจัด โครงการ “ปล่อยปลา ปลูกป่า” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ หมู่ที่1 บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โดยมีผู้บริหาร หน.ส่วนการงาน พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว