องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี จัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อดำเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี จัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อดำเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ได้จัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อดำเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการอบรมให้ประชาชนได้รับความรู้ ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีอาหารบริโภคในครัวเรือนโดยยึดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนางสาวจรีรัตน์ วงศ์ศรีไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต., และได้เชิญนางมาลินี เมตตันตคุปต์ พัฒนาการอำเภอชัยบาดาล พร้อมด้วย นายสำโรง อุบลรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการอำเภอชัยบาดาล เป็นผู้มาให้ความรู้ให้กับประชาชนผู้ที่เข้าร่วมโครงการด้วย หลังจากรับฟังการบรรยายได้มีการลงแปลงปลูกผักพืชสวนครัว และให้ประชาชนผู้ที่เข้าร่วมโครงการนำไปปลูกเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารที่ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกผักสวนครัวไม่น้อยกว่า 5 ชนิด