องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี

กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ-องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี