องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ.

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ.

ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 – 17.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ขอเชิญชวนประชาชนที่มีอายุ ตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป และเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่ ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยพร้อมเพรียง