องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

นางสาวจรีรัตน์ วงศ์ศรีไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี นำสิ่งของมอบให้แก่ผู้ปฎิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

นางสาวจรีรัตน์ วงศ์ศรีไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี นำสิ่งของมอบให้แก่ผู้ปฎิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ในวันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี นางสาวจรีรัตน์ วงศ์ศรีไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี นำสิ่งของมามอบให้ผู้ปฎิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ฯ เพื่อให้กำลังใจกับผู้ปฎิบัติหน้าที่ทุกท่าน