องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ได้ดำเนินโครงการลพบุรีเมืองสะอาด KickOff ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ วัดเขาชัณกาศวนาราม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ได้ดำเนินโครงการลพบุรีเมืองสะอาด KickOff ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ วัดเขาชัณกาศวนาราม

ในวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ได้ดำเนินโครงการลพบุรีเมืองสะอาด KickOff ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ วัดเขาชัณกาศวนาราม หมู่ที่ 4 ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี