องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เรื่อง การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศ-บัญชีรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือกเป็