องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

ประกาศเจตนารมณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ของข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี

ประกาศเจตนารมณ์