องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ได้ดำเนินโครงการลพบุรีเมืองสะอาด KickOff ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ วัดเขาศรีสามัคคี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ได้ดำเนินโครงการลพบุรีเมืองสะอาด KickOff ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ วัดเขาศรีสามัคคี

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ได้ดำเนินโครงการลพบุรีเมืองสะอาด Kickoff ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ วัดเขาศรีสามัคคี หมู่ที่ 2 ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี