องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ได้ดำเนินโครงการลพบุรีเมืองสะอาด KickOff ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนบ้านซับหินขวาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ได้ดำเนินโครงการลพบุรีเมืองสะอาด KickOff ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนบ้านซับหินขวาง

วันที่ 12 มี.ค. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ร่วมกับ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีกองทัพบก คณะผู้บริหารสมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ร่วมกิจกรรม KICK OFF ตามนโยบายลพบุรีเมืองสะอาด ณ โรงเรียนบ้านซับหินขวาง หมู่ที่ 4 ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี