องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เข้าร่วมรับฟังการประชุมประชาคมแผนระดับตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี  เข้าร่วมรับฟังการประชุมประชาคมแผนระดับตำบล

วันที่ 1 เมษายน 2564 นางสาวจรีรัตน์ วงศ์ศรีไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เข้าร่วมรับฟังการประชาคมแผนระดับตำบล และรับฟังปัญหาของประชาชน หมู่ที่ 1 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศรัย หมู่ที่ 1 ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.บ้านใหม่สามัคคี จ.ลพบุรี