องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

รายงานผลการนำแผนปฏิบัติการการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 (แบบรายงานผลการดำเนินงาน)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-รอบ-6เดือน-ประจำปีงบประมาณ2564