องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เข้าร่วมรับฟังการประชุมประชาคมแผนระดับตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี  เข้าร่วมรับฟังการประชุมประชาคมแผนระดับตำบล

วันที่ 7 เมษายน 2564 นางสาวจรีรัตน์ วงศ์ศรีไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เข้าร่วมรับฟังการประชาคมแผนระดับตำบล และรับฟังปัญหาของประชาชน หมู่ที่ 2 ณ ศาลา SML หมู่ที่ 2 ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี