องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปักเสาพาดสายเมนเข้าระบบประปาหมู่บ้านกลุ่มเขาอีต่าง หมู่ที่4 บ้านซับหินขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ-เรื่อง-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปักเสาพาดสายเมนเข้าระบบประปาหมู่บ้าน