องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 400 โดส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ-เรื่อง-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย์