องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านใหม่สามัคคี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ประชาสัมพันธ์เชิญชวนฉีดวัคซีน COVID – 19 ให้แก่ประชาชน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านใหม่สามัคคี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนฉีดวัคซีน COVID – 19 ให้แก่ประชาชน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านใหม่สามัคคี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ประชาสัมพันธ์เชิญชวนฉีดวัคซีน COVID – 19 ให้แก่ประชาชนในตำบลบ้านใหม่สามัคคี