องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี พร้อมด้วย กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/อสม./อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และประชาชนทั่วไป ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี พร้อมด้วย กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/อสม./อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และประชาชนทั่วไป ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564

ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นางสาวจรีรัตน์ วงศ์ศรีไทย พร้อมคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา อบต., ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล, พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี พร้อมด้วย กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/อสม. , อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และประชาชนทั่วไป ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 จำนวน 200 ต้น