องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-19) ณ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-19) ณ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-19) ณ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี