องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเชื่อมความสามัคคี ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเชื่อมความสามัคคี ประจำปีงบประมาณ 2563

ในวันที่ 12 – 13 ตุลาคม พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคีได้จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเชื่อมความสามัคคี ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีภายในตำบลบ้านใหม่สามัคคีและต่อต้านยาเสพติดภายในตำบล.