องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ร่วมกับ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีกองทัพบก และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่สามัคคี กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาท้องถิ่น ร่วมกันจัดตั้งสถานที่พักคอย กักกันตัว สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ร่วมกับ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีกองทัพบก และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่สามัคคี กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาท้องถิ่น ร่วมกันจัดตั้งสถานที่พักคอย กักกันตัว สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ร่วมกับ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีกองทัพบก และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่สามัคคี กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่น ร่วมกันจัดตั้งสถานที่พักคอย กักกันตัว สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงผู้เดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี และ ให้ความช่วยเหลือ เยียวยาผู้ติดเชื้อ/ประชาชนและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด – 19 ในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่สามัคคี