องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เรื่อง แผนอัตรากำลัง3ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เรื่อง แผนอัตรากำลังประกาศ แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564
3ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1