องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๕
โดยจัดตั้งจุดบริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สัญจรไปมาป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ ขอให้ประชาชนพี่น้องทุกท่าน เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ ใส่แมส ล้างมือ ปฏิบัติตามมติความเห็นชอบ หรือกฏกติกา ประจำพื้นที่นั้นๆอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัย ความสบายใจ และเพื่อเป็นการลดการเพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัส โควิด19 ภายในพื้นที่ ที่ทุกท่านได้เดินทางไป

ด้วยรักและห่วงใย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี