องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อประปา หมูที่1 ตำบลบ้านใหม่สามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวานท่อประปาหมู่ที่1