องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2565 ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565 (ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านซับหินขวาง ตำบลบ้านใหม่สามมัคคี)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565