องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเชื่อมความสามัคคี ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเชื่อมความสามัคคี ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ณ สนามกีฬาบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 1 บ้านใหม่สามัคคี (กศน.) ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี