องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการและพีธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิดิ์ พระบรมราชีนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรชา 90 พรรษาะวางพานพุ่ม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการและพีธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิดิ์ พระบรมราชีนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรชา 90 พรรษาะวางพานพุ่ม

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 นำโดย นายหัสดิน เหมมุดิง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน ร่วมพีธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม และพีธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิดิ์ พระบรมราชีนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรชา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์