องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

กรุณาป้อนข้อมูลของท่านให้สมบูรณ์ครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่สะดวกขึ้น

  ข้อมูลผู้กล่าวหาร้องเรียน

  ข้อมูลผู้ถูกกล่าวหาร้องเรียน

  ที่อยู่ติดต่อ

  ที่อยู่
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี
  อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
  เบอร์โทรศัพท์ (036) 689-760
  เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.30 น.