องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

แบบฟอร์มติดต่อ อบต.บ้านใหม่สามัคคี

ลงนามเยี่ยมชม / แจ้งเหตุ / แจ้งเรื่องร้องทุกข์
กรุณาป้อนข้อมูลของท่านให้สมบูรณ์ครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่สะดวกขึ้น

  ที่อยู่ติดต่อ

  ที่อยู่
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี
  อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
  เบอร์โทรศัพท์ (036) 689-760
  เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.30 น.