องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

891,85

km2, square

weather

1170

year of foundation

1,745,550

population

Welcome There!

The Most Exciting City of Northeast!

Latest from the Governor:

So far I am 100% satisfied with this lightweight and professional site that is very flexible and well thought-through. It meets all my expectations and needs. Awesome!

Jamie Sue
Jamie Sue

What I absolutely love about being an owner of this product is that every time I have a question, or need advice, their Tech Support reps are there to assist and fix all the minor bugs. Great Job!

Tina Wang
Michelle Wang

A truly wonderful website for a government establishment, and especially as a municipal informational portal. People oriental and functional, City Gov is exactly what we need!

Tom Henry
Tom Henry

Discover the opportunities

Services for
citizens

 • Local Facts
 • Our History
 • City Jobs
 • Health & Social Services
 • Moving to the City
 • Professional Licenses
 • Senior Citizen Resources
 • Voting Elections
 • Weather & Road Conditions
 • Local Facts
 • Our History
 • City Jobs
 • Health & Social Services
 • Moving to the City
 • Professional Licenses
 • Senior Citizen Resources
 • Voting Elections
 • Weather & Road Conditions

City News

More news

Gallery

Find more information

Download City Guide

Welcome to Your Opportunity to Reinvent the World!