องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการและพีธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิดิ์ พระบรมราชีนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรชา 90 พรรษาะวางพานพุ่ม
องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี จัดโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี “อบต.สัมพันธ์ต้านยาเสพติด อำเภอชัยบาดาล ครั้งที่ 18”
องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเชื่อมความสามัคคี ประจำปีงบประมาณ 2564
นายวิชัย งามเสงี่ยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านใหม่สามัคคี
โทร. 090-9381285

วิสัยทัศน์การพัฒนา

ตำบลบ้านใหม่สามัคคีน่าอยู่

ควบคู่เกษตรก้าวหน้า

นำพาด้วยคุณภาพชีวิตที่ดี

แนวคิดการศึกษาก้าวนำ

ชุมชนล้ำความเข้มแข็ง

แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ

ข้อมูลเผยแพร่

สภาพข้อมูลทั่วไป

56

ตารางกิโลเมตร

6

หมู่บ้าน

5

ส่วนราชการ

3,052

อัตราประชากร

ข่าวประชาสัมพันธ์-โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

ข่าวประชาสัมพันธ์

landtax
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการและพีธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิดิ์ พระบรมราชีนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรชา 90 พรรษาะวางพานพุ่ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการและพีธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิดิ์ พระบรมราชีนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรชา 90 พรรษาะวางพานพุ่ม
องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี จัดโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี “อบต.สัมพันธ์ต้านยาเสพติด อำเภอชัยบาดาล ครั้งที่ 18”
องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี จัดโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี “อบต.สัมพันธ์ต้านยาเสพติด อำเภอชัยบาดาล ครั้งที่ 18”
องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเชื่อมความสามัคคี ประจำปีงบประมาณ 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเชื่อมความสามัคคี ประจำปีงบประมาณ 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ประกาศเรื่อง ยกย่องให้เป็นพนักงานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ประกาศเรื่อง ยกย่องให้เป็นพนักงานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ประกาศเรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ประกาศเรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี

ประกาศผลการประกวดราคา

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนอกเวลาราชการ

เชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานรัฐ