องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สรรหาและเลือกสรรบุุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานจ้าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี จัดการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและยกระดับเพื่อการพัฒนาให้การบริหารจัดการภายในองค์กรดียิ่งขึ้น และให้มีคุณธรรม ความโปร่งสู่สายตาประชาชน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่าง ๆ
นายวิชัย งามเสงี่ยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านใหม่สามัคคี
โทร. 090-9381285

วิสัยทัศน์การพัฒนา

ตำบลบ้านใหม่สามัคคีน่าอยู่

ควบคู่เกษตรก้าวหน้า

นำพาด้วยคุณภาพชีวิตที่ดี

แนวคิดการศึกษาก้าวนำ

ชุมชนล้ำความเข้มแข็ง

แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ

ข้อมูลเผยแพร่

สภาพข้อมูลทั่วไป

56

ตารางกิโลเมตร

6

หมู่บ้าน

5

ส่วนราชการ

3,052

อัตราประชากร

ข่าวประชาสัมพันธ์-โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

ข่าวประชาสัมพันธ์

landtax
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สรรหาและเลือกสรรบุุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สรรหาและเลือกสรรบุุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานจ้าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี จัดการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและยกระดับเพื่อการพัฒนาให้การบริหารจัดการภายในองค์กรดียิ่งขึ้น และให้มีคุณธรรม ความโปร่งสู่สายตาประชาชน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี จัดการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและยกระดับเพื่อการพัฒนาให้การบริหารจัดการภายในองค์กรดียิ่งขึ้น และให้มีคุณธรรม ความโปร่งสู่สายตาประชาชน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่าง ๆ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่าง ๆ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี จัดประชุมปรึกษาหารือในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาชุมชนหมู่บ้าน และรับฟังความคิดเห็นความต้องการของชุมชนผ่านผู้แทนประชาคม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี จัดประชุมปรึกษาหารือในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาชุมชนหมู่บ้าน และรับฟังความคิดเห็นความต้องการของชุมชนผ่านผู้แทนประชาคม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์โดยแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์โดยแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ประกาศผลการประกวดราคา

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนอกเวลาราชการ

เชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานรัฐ