องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำปีงบประมาณ2565 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2565)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ประจำปี 2564
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2565
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนมกราคม 2565
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนธันวาคม 2564
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนตุลาคม 2564
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนกันยายน 2564
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนสิงหาคม 2564