องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขาอยู่บนที่สูงบางส่วนพื้นที่ของดินทั่วไปเป็นดินตกตะกอนปนทรายและดินลูกรัง   อุดมสมบูรณ์   เหมาะสำหรับการเกษตร  เช่นปลูกพืชไร่   และเลี้ยงสัตว์

ลักษณะภูมิอากาศ

เป็นลักษณะร้อนชื้นตำบลบ้านใหม่สามัคคีอากาศค่อนข้างร้อน  อุณหภูมิเฉลี่ย36 องศา ระยะหลังพื้นค่อนข้างแห้งแล้งอากาศร้อนจะยาวนานตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ถึง เดือนพฤษภาคมอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ40องศาฤดูฝนจะเริ่มประมาณกลางเดือนมิถุนายน  ถึงเดือนกันยายนแต่มักจะประสบฝนทิ้งช่วงทุกปีฤดูหนาวจะเริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมส่วนใหญ่จะหนาวเป็นช่วงๆ อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย  20  องศา

ฤดูร้อน ระหว่างช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม
ฤดูฝน ระหว่างช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน
ฤดูหนาว ระหว่างช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม